พรรคพลังสังคม เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครลงเลือกตั้ง ที่หาดใหญ่

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน  2561 ณ ร้านอาหารครัวแม่พร อ.หาด…

Read More