ผู้ว่า ฯ สงขลา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560

ผู้ว่า ฯ สงขลา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร…

Read More