ผู้ว่าราชการ จ. สงขลา รับมอบมอบเสื้อกาวน์กันน้ำและอุปกรณ์การแพทย์ ใช้ป้องกันเชื้อโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับมอบมอบเสื้อกาวน์กันน้ำและอุปกรณ์…

Read More