ผู้พิการติดเตียง ขอบคุณ หลัง ศอ.บต. นำเตียงที่ได้รับบริจาคจากรพ.เลิดสิน

ผู้พิการติดเตียง ขอบคุณ หลัง ศอ.บต. นำเตียงที่ได้รับบริจาคจา…

Read More