ผวจ.สงขลา เปิดโครงการสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น

ผวจ.สงขลา เปิดโครงการสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น ลดรายจ่า…

Read More