ผวจ.สงขลา มอบโล่แก่นักเรียนโครงการซาเลเซียน SME จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ผวจ.สงขลา มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนโครงการซาเลเซี…

Read More