ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่อำเภอสทิงพระ แก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่ในสุกร

นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่อำเภอสทิงพระ บรรเทาความเดือนร้…

Read More