ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้…

Read More