ปล่อยแล้ว! เต่าทะเลที่ติดอวนชาวประมงคืนสู่ธรรมชาติ หลังได้รับการรักษาตัวแข็งแรงดี

ปล่อยแล้ว! เต่าทะเลที่ติดอวนชาวประมงคืนสู่ธรรมชาติ หลังได้รั…

Read More