ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม โครงการแยกก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 2/ 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงแรมหาดใหญ่…

Read More