บ้านปูฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 19 โรงพยาบาล และถุงยังชีพให้แก่เด็กกำพร้าและครัวเรือนที่ขาดแคลน

โรงพยาบาลปะนาแระ

บ้านปูฯ เติมพลังใจ ส่งความห่วงใยสู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มอบอุ…

Read More