บรรยากาศพิธีเปิดงานประเพณีลากพระและ ตักบาตรเทโว ประจำปี 2562

เทศบาลนครสงขลา เปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 25…

Read More