นิพนธ์ เตือน การระบายมวลน้ำขนาดใหญ่จากจีนและลาว ส่งผลกระทบประชาชน 8 จังหวัดริมโขง

นิพนธ์ เตือน การระบายมวลน้ำขนาดใหญ่จากจีนและลาว ส่งผลกระทบประชาชน 8 จังหวัดริมโขง

นิพนธ์ เตือน การระบายมวลน้ำขนาดใหญ่จากจีนและลาว ส่งผลกระทบปร…

Read More