นิพนธ์ นำทีม อบจ.สงขลาเช็คความพร้อม สวนสาธารณะเมืองสงขลา เร่งเปิดใช้โดยเร็ว “ชู” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่

นิพนธ์ นำทีม อบจ.สงขลาเช็คความพร้อม สวนสาธารณะเมืองสงขลา เร่…

Read More