นิพนธ์ ตระเวน ขอบคุณ แพทย์ พยาบาล ฯลฯ แทนคนไทยทั้งประเทศ พร้อมมอบเงิน เครื่องวัดอุณหภูมิ สนับสนุนแก่รพ.

นิพนธ์ ตระเวน ขอบคุณ แพทย์ พยาบาล ฯลฯ แทนคนไทยทั้งประเทศ พร้…

Read More