นิพนธ์ฯ ปาถกฐาพิเศษ ยกระดับงานการแพทย์ฉุกเฉิน ต้องคุ้มครองดูแลผู้ป่วยเท่าเทียม ลดการสูญเสีย

นิพนธ์ฯ ปาถกฐาพิเศษ ยกระดับงานการแพทย์ฉุกเฉิน ย้ำ อปท.-ส่วนร…

Read More