มรภ.สงขลา เข้าร่วมเทศกาลทุเรียนพื้นบ้าน อนุรักษ์ผลไม้ท้องถิ่นใต้

มรภ.สงขลา เข้าร่วมเทศกาลทุเรียนพื้นบ้าน อนุรักษ์ผลไม้ท้องถิ่นใต้
Spread the love

มรภ.สงขลา เข้าร่วมเทศกาลทุเรียนพื้นบ้าน อนุรักษ์ผลไม้ท้องถิ่นใต้

คลินิกเทคโนโลยีลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สงขลามหานครทุเรียนพื้นบ้าน

มรภ.สงขลา เข้าร่วมเทศกาลทุเรียนพื้นบ้าน อนุรักษ์ผลไม้ท้องถิ่นใต้ มรภ.สงขลา เข้าร่วมเทศกาลทุเรียนพื้นบ้าน อนุรักษ์ผลไม้ท้องถิ่นใต้

                 มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลทุเรียนพื้นบ้าน อนุรักษ์ผลไม้ท้องถิ่นใต้ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ คลินิกเทคโนโลยีนำทีมลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมร่วมสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สงขลามหานครทุเรียนพื้นบ้าน

มรภ.สงขลา เข้าร่วมเทศกาลทุเรียนพื้นบ้าน อนุรักษ์ผลไม้ท้องถิ่นใต้ มรภ.สงขลา เข้าร่วมเทศกาลทุเรียนพื้นบ้าน อนุรักษ์ผลไม้ท้องถิ่นใต้

               เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ น.ส.ปัณฑิตา โชติช่วง ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย รศ.ดร.คมวิทย์ ศิริธร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.อภิชาติ พันชูกลาง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ผศ.ขนิษฐา หมวดเอียด รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

             น.ส.เกศสุพร  มากสาขา หัวหน้าสำนักงาน สถาบันวิจัยฯ และ น.ส.รัตนาภรณ์ กาญจนเพ็ญ ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลทุเรียนพื้นบ้านเวทีที่ 5 “กินเรียนบ้าน สืบสาน 9 ภูมิปัญญา นำสงขลาสู่มรดกโลก” ณ ศูนย์เรียนรู้ครูภูมิปัญญาเกษตรธรรมชาติธาตุ 4 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

              กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกวดทุเรียนบ้านและเสวนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา ซึ่งที่ผ่านมาคลินิกเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ได้มีการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับช่วยในการส่งเสริมอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านของจังหวัดสงขลา นอกจากนั้น ยังร่วมกับจังหวัดสงขลาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สงขลามหานครทุเรียนพื้นบ้านต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics