นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มอบชุดธารน้ำใจที่เทพา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห…

Read More