นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลมอบแนวทางการทำความสะอาดเพื้อป้องกัน Covid 19

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้า…

Read More

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี จัดประชุมภาคีเครือข่าย smart city

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ป…

Read More

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ เสนอ “คลองเตยลิงก์” ในงาน”Block Mountain CNX 2020″

เมื่อวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 นายอมร วงศ์วรรณ ปล…

Read More