นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เปิดมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้หนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 3 จังหวัดสงขลาและยุติธรรมพบประชาชน

รมว. ยุติธรรม เปิดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน” ครั…

Read More