นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.ณ ห้องติณสูลานนท์…

Read More