นายศรัญ บิลพัฒน์ เตรียมพื้นที่สำหรับการจัดตั้งศูนย์พักคอย (ผู้ป่วยสีเขียว)

  วันนี้ (4 สิงหาคม 2564) เวลา 13.00 น. นายศรัญ บิลพัฒน…

Read More