นายนิพนธ์  บุญญามณี(มท.2) ขอบคุณ ฯพณฯหม่า เฟิ่งชุน กงสุลฯประจำจังหวัดสงขลา

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 14.00 น. นายนิพนธ์  บุญญา…

Read More