นายกเทศมนตรีนครสงขลา เร่งส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้แก่อสม. นำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน

นายกเทศมนตรีนครสงขลา เร่งส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ให้แก่อส…

Read More