นายกเทศมนตรีนครสงขลาแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครสงขลา

นายกเทศมนตรีนครสงขลาแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครสงขลาพร้อมทำงานบริหารอย่างมืออาชีพ

นายกเทศมนตรีนครสงขลาแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครสงขลา กำหนดนโยบ…

Read More