นายกฤษฏา บุญราช เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา (หลังใหม่)

วันนี้ (7 ก.ย.60) ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา ตำบลบ…

Read More