นายกรัฐมนตรี รับปากจะเร่งแก้ไขปัญหาราคายางพารา โดยภายใน 3 เดือนนี้

นายกรัฐมนตรี รับปากจะเร่งแก้ไขปัญหาราคายางพารา โดยภายใน&nbsp…

Read More