นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางเข้ามาชื่นชมและรับขวัญนางเงือกทอง

ชายหาดแหลมสมิหลา จังหวัดสงขลายังคงคึกคักนักท่องเที่ยวทั้งชาว…

Read More
Verified by ExactMetrics