ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรืออากาศโท ธนัน…

Read More
Verified by ExactMetrics