ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ
Spread the love

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ  ประเสริฐศรี  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ

โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการฝึกซ้อม ประกอบด้วย ตม., ศก., ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ, สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง, บวท., ตำรวจท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวฯ, สายการบิน, ผู้ให้บริการภาคพื้น ผู้บริหาร ทหญ. และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศตามแนวทาง Phuket sandbox ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts