ท่าอากาศยานหาดใหญ่จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันนี้ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อ…

Read More
Verified by ExactMetrics