ดีเดย์ 1 ก.ย.!‘สรรพากร’เก็บภาษี‘อี-เซอร์วิส’ 7%-‘เฟซบุ๊ก’ ผลักภาระให้ผู้ลงโฆษณาจ่าย

ดีเดย์ 1 ก.ย.!‘สรรพากร’เก็บภาษี‘อี-เซอร์วิส’ 7%-‘เฟซบุ๊ก’ ผลักภาระให้ผู้ลงโฆษณาจ่าย

ดีเดย์ 1 ก.ย.!‘สรรพากร’เก็บภาษี‘อี-เซอร์วิส’ 7%- ‘เฟซบุ๊ก’ ผ…

Read More
Verified by ExactMetrics