ช่างสิบหมู่ จากกรมศิลปากร ทำการบูรณะ ซ่อมแซม พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

ช่างสิบหมู่ จากกรมศิลปากร ทำการบูรณะ ซ่อมแซม พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนคร…

Read More
Verified by ExactMetrics