จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ลงตรวจสินค้าบิ๊กซีเอ็กซ์ต้าหาดใหญ่โครงการ”พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน

วันอาทิตย์ที่ 26  เมษายน  2563   นายจุริ…

Read More