จังหวัดสงขลา เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จังหวัดสงขลา เชิญชวนประชาชนชาวสงขลาร่วมกิจกรรม เนื่องใน…

Read More