จังหวัดสงขลา  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

จังหวัดสงขลา  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอ…

Read More