จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุ…

Read More

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาราคายางพาราพร้อมพัฒนาเกษตรกร สู่ Thailand 4.0

จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาราคาย…

Read More