จังหวัดสงขลา จัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดสงขลา จัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสงขลา จัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง…

Read More