จังหวัดสงขลาร่วมแบ่งปันน้ำใจ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนพื้นที่ ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา

มอบถุงยังชีพ ต.ลำไพล

จังหวัดสงขลาร่วมแบ่งปันน้ำใจ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ที่ได…

Read More

จังหวัดสงขลาร่วมแบ่งปันน้ำใจ มอบถุงยังชีพให้กับชาวตำบลสำนักนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลาร่วมแบ่งปันน้ำใจ มอบถุงยังชีพให้กับชาวตำบลสำนักน…

Read More