งานฉลองสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 70 ปี และพิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนกองทุน “ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปีรัฐบุรุษ”

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองส…

Read More