คลัสเตอร์ร้านอาหารในเขตเทศบาลนครสงขลา ทยอยเข้าตรวจหาเชื้อ COVID-19 

กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กว่า 400 คน จากคลัสเตอร์ร้านอาหารในเ…

Read More