คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ม.ทักษิณ เปิดหน่วยให้คำปรึกษาด้านการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดหน่วยให้คำ…

Read More