คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ร.ร.บ้านน้ำกระจาย

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ร.ร.บ้านน้ำกระจาย

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษ…

Read More

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ผนึก ม.ทักษิณ-องค์กรพันธมิตร MOU จัดประชุมวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ผนึก ม.ทักษิณ-องค์กรพันธมิตร ลงนาม…

Read More

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดค่ายปลูกฟาร์มคิดฯ ฝึกทักษะสื่อสารสร้างสรรค์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดค่ายปลูกฟาร์มคิดฯ ฝึกทักษะสื่อส…

Read More

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมสืบสานภาษาไทย ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษา

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมสืบสานภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา …

Read More

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัด 100 ปี ร้อยวรรณกรรม ประกวดความเรียง กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น “ราชภัฏในความทรงจำ”

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัด 100 ปี ร้อยวรรณกรรม ประกวดความ…

Read More

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนาม MOU พัฒนาท่องเที่ยวเกาะยอ-สตูล

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนาม MOU พัฒนาท่องเที่ย…

Read More

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ดึงผู้ประกอบการถนนคนเดินสงขลาแต่แรก พัฒนาทักษะภาษา

มรภ.สงขลา พัฒนาทักษะภาษาผู้ประกอบการถนนคนเดิน  รองรับท่…

Read More