คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิด “ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชนออนไลน์”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ แถลงข่าว การเปิดศูนย์ให้คำปร…

Read More