ขนส่งจังหวัดสงขลา  แนะเจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนหล่นหายขอรับป้ายได้ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่โดยไม่ต้องแจ้งความ

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา  แนะเจ้าของรถที่แผ่นป้าย…

Read More