กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง โครงสร้างป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมราชมังคลา พาวิลเ…

Read More