กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ สนับสนุนเตียงและอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในอำเภอจะนะ จำนวน 200 ชุด

กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ สนับสนุนเตียงและอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยโควิด-1…

Read More