สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดสัมมนาผู้มีอำนาจสั่งใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์

Spread the love

วันอังคารที่ 11-09-61 ที่โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา นายชัยยุทธ  วัชรานนท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 9 ประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรจากภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 60 คน

     นางนุสรา  วงษ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Monitoring Tag หรือ EM เป็นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ข้อมือ ข้อเท้า หรือติดตามร่างกายส่วนอื่นใดของผู้กระทำผิด โดยปัจจุบันศาล / กรมคุมประพฤติใช้แบบติดที่ข้อเท้าของผู้กระทำผิด เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว และการปฏิบัติเงื่อนไขตามที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสั่งกำหนด อาทิ การห้ามออกหรือห้ามเข้าบริเวณที่กำหนด โดยกำหนดช่วงเวลาด้วยก็ได้ ซึ่งจะดำเนินการควบคู่กับมาตรการแก้ไขฟื้นฟูที่มีอยู่ 

      เทคโนโลยีเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถของระบบงานคุมประพฤติ อันนำไปสู่การส่งเสริมมาตรการทางเลือกแทนการจำคุกและยกระดับการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดตามมาตรฐานสากล บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์จึงควรทราบมาตรการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิดและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  โดยโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์เนื่องจากเป็นโครงการที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิดในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน…………

ภาพ/ อรรคพงศ์  บุญชีพ

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics