ผู้ว่าฯ สงขลา นำส่วนราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Spread the love

ผู้ว่าฯ สงขลา นำส่วนราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาเยาวชนผู้ยาก/ไร้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระองค์สภานายิกา สภากาชาดไทย

วันนี้ (12 ส.ค. 61) ที่หอประชุมเปรม 100 ปีโรงเรียนมหาวชิราวุธ นายดลเดช  พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2561 โดยมีนางนฤมล  พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจในโครงการต่าง ๆ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ โดยพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ทรงปฏิบัติล้วนเป็นไปเพื่อประเทศชาติ สร้างความเจริญรุ่งเรือง ให้ปวงชนชาวไทยได้มีความอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาเยาวชนผู้ยาก/ไร้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 137 คน โดยทุนละ 3, 000 บาท รวมทั้งสิ้น 411,000 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระองค์สภานายิกา สภากาชาดไทย และสร้างขวัญ กำลังใจให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คุณภาพชีวิตดีขึ้น ยู่ในสังคมและชุมชนได้อย่างปกติสุข

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics