ผู้ตรวจการแผ่นดินพบท้องถิ่นไทย

Spread the love

วันพุธที่ 20 มิถุนายน  2561     ผู้ตรวจการแผ่นดินจับมิือ 4 ภาค ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดงานสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบท้องถิ่นไทย   สานเสวนาสร้างชาติโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม” ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน  ณ   ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมบุรีศรีภู บูติค หาดใหญ่ สงขลา โดยมีนายบูรณ์  ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมบรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560 ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกว่า 300 คน จาก 8 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา  นครศรีธรรมราช สตูล พัทลุง  ตรัง  ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส     หวังขยายผลเครือข่ายองค์กรธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่น เน้นต่อต้านทุจริต สรรสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

 พร้อมด้วย นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวรายงาน ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ หัวหน้าส่วนการงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม และในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ท้องถิ่นไทยใส่ใจธรรมาภิบาล “

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics